Emotionell Intelligens

July 3, 2017

Denna vecka har jag plöjt igenom forskningsstudien "Increasing emotional intelligence: (How) is it possible?

Är det möjligt?

Sedan tidigare har vi pratat om att entreprenörer så som Gary V & Mark H. McCormak nämnt att det är en otroligt viktig aspekt för framgång. Kan vi träna upp vår emotionella intelligens? Och hur? 

00:0000:00

Facebook Comments: